fbpx

Kalkulacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym – szkolenie on-line

×

Kalkulacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym – szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 1090 zł + 23% VAT

Zamawiam i zobowiązuję się do dokonania przedpłaty.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia


  16-17 września 2024 r.
  1. dzień – godz. 9.00 do 15.00
  2. dzień – godz. 9.00 do 15.00

  CEL I ZAKRES

  W dobie kryzysu i zmniejszającej się rentowności przedsięwzięć umiejętność szczegółowej i poprawnej kalkulacji kosztów nabiera coraz większego znaczenia. Na seminarium zaprezentujemy nowoczesne metody kalkulacji kosztów i ustalania cen. Prezentowane narzędzia będą na tyle zróżnicowane, aby można było je stosować w przedsiębiorstwach z różnych branż.

  ODBIORCY

  Członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi, controllerzy, analitycy finansowi, główni i samodzielni księgowi.

  PROGRAM

  1. Ewidencja kosztów na potrzeby nowoczesnej kalkulacji
  Identyfikacja centrów kosztów na potrzeby kalkulacji
  Adaptacja planu kont kosztowych na potrzeby nowoczesnej kalkulacji i rachunkowości zarządczej
  Konta pozabilansowe wykorzystywane na potrzeby kalkulacji
  2. Dobre praktyki w zakresie rozliczania kosztów
  Wady tradycyjnych metod rozliczeń kosztów
  Adaptacja metod rozliczeń kosztów na potrzeby rachunkowości zarządczej
  3. Wielopoziomowe metody rozliczeń kosztów wydziałowych
  Rozliczanie kosztów pojedynczych gniazd produkcyjnych
  Rozliczanie kosztów pracowników produkcyjnych
  Rozliczanie kosztów ogólnowydziałowych
  Kalkulacja fazowa
  4. Koszty niewykorzystanego potencjału
  Rozliczanie kosztów według reguły normalnej zdolności produkcyjnej
  Ustalanie poziomu normalnej zdolności produkcyjnej
  Podział kosztów wydziałowych na stałe i zmienne
  Zakres identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału
  Ewidencja na kontach księgowych kosztów niewykorzystanego potencjału
  Rozliczanie na produkty kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
  5. Koszty sprzedaży w kalkulacji
  Klasyfikacja kosztów sprzedaży według reguł rachunkowości zarządczej
  Ewidencja kosztów sprzedaży na potrzeby rachunkowości zarządczej
  Rozliczanie kosztów sprzedaży na produkty
  6. Kalkulacja ceny według reguły normalnej zdolności produkcyjnej
  Ustalenie kosztów wytworzenia
  Doliczenie kosztów ogólnego zarządu
  Ustalenie ceny fabrycznej według reguły normalnej zdolności produkcyjnej
  Doliczenia kosztów sprzedaży, finansowych oraz niewykorzystanego potencjału
  Doliczenie zysku
  Ustalenie ceny finalnej

  7. Wielopoziomowe i wielowymiarowe rachunki marżowe
  Wymiary i poziomy analizy marżowej
  Strategiczny i operacyjny zakres analizy marżowej
  Kolejność ujmowania kosztów w analizie marżowej Istotność kosztów w raportach marżowych
  Projektowanie bezpiecznych struktur rachunku marżowego
  8. Studia przypadków z rozliczeń kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych
  MATERIAŁY_KALKULACJA…

  PROWADZĄCY

  Michał Chalastra
  Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

   CENA

  Cena za 1 osobę: 1090 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail:biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top