fbpx

KPI Kluczowe Wskaźniki Efektywności – szkolenie on-line

×

KPI Kluczowe Wskaźniki Efektywności – szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 690 zł + 23% VAT

Zamawiam i zobowiązuję się do dokonania przedpłaty.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  25 października 2024 r., godz. 9.00 – 16.00

  CEL I ZAKRES

  Szkolenie oparte jest o prezentację założeń i narzędzi służących do pomiaru efektywności realizowanych przedsięwzięć.
  Głównym celem są przede wszystkim:
  * zapoznanie się z tematyką skutecznego zarządzania zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym w formule MBO (Management by Objectives – zarządzanie przez cele),
  * zapoznanie się z rodzajami KPI,
  * zdobycie umiejętności doboru wskaźników, ich pomiaru i interpretacji do podjęcia decyzji biznesowych,
  * zdobycie umiejętności w zakresie tworzenia i zarządzania systemem KPI – baza wskaźników, raporty, analizy.

  ODBIORCY

  Przedsiębiorcy, kadra zarządzająca, analitycy, controllerzy oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie procesami, projektami.

  PROGRAM

  1. Wyniki w realizacji strategii firmy
  Planowanie strategiczne i operacyjne
  Idea MBO
  Miejsce i rola KPI
  Rodzaje KPI
  2. Metodyka wdrożenia KPI
  Kluczowe czynniki sukcesu organizacji
  Założenia wdrożenia systemu KPI
  Wykorzystanie KPI w podejmowaniu decyzji biznesowych
  Przygotowanie środowiska do wdrożenia KPI
  Połączenie miar aktywności z realizacją celów
  3. Przygotowanie do wdrożenia KPI
  Harmonogram wdrożenia systemu KPI
  Przygotowanie zespołu projektowego do wdrożenia KPI
  Koncepcja KPI w kulturze organizacyjnej
  4. Przygotowanie do pracy z systemem KPI
  Zidentyfikowanie krytycznych czynników sukcesu
  Zasady wyboru KPI na poziomie organizacji i zespołów, koncepcja bottom-up i top down
  Wybór głównych aktywności do pomiaru KPI
  Przygotowanie bazy mierników
  Stworzenie narzędzi do monitorowania wykonania
  Przygotowanie koncepcji systemu raportowania
  Przykłady mierników KPI
  Kontrola i działania korygujące w realizacji celów indywidualnych
  i zespołowych
  5. Case study – Monitoring i rozliczanie realizacji wskaźników

  POBIERZ MATERIAŁY_KPI
  POBIERZ MATERIAŁY PO SEMINARIUM…

  PROWADZĄCY

  Tomasz Zdziarski
  Pełnomocnik Zarządu ds. Finansów i Controllingu w przedsiębiorstwie z branży budowlano-deweloperskiej. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania, finansów oraz controllingu. Ścieżkę zawodową rozpoczął od stanowisk asystenckich młodszego analityka, następnie samodzielnego analityka, głównego specjalisty, poprzez stanowiska controllera finansowego i controllera biznesowego, aż po stanowiska menedżerskie. Był odpowiedzialny m.in. za budowę i rozwój systemów controllingowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów.
  Przez ponad 5 lat zarządzał przedsiębiorstwem produkcyjnym.

  Posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio. W ramach Programu MBA opracował analizę
  i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa
  z sektora usług lotniskowych.

  CENA

  Cena za 1 osobę:  690 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top