KPI Kluczowe Wskaźniki Efektywności – seminarium on-line

×

KPI Kluczowe Wskaźniki Efektywności – seminarium on-line

Cena za 1 osobę: 590 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  28 października 2022 r., godz. 9.00 – 16.00

  CEL I ZAKRES

  Seminarium oparte jest o prezentację założeń i narzędzi służących do pomiaru efektywności realizowanych przedsięwzięć.
  Głównym celem są przede wszystkim:
  * zapoznanie się z tematyką skutecznego zarządzania zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym w formule MBO (Management by Objectives – zarządzanie przez cele),
  * zapoznanie się z rodzajami KPI,
  * zdobycie umiejętności doboru wskaźników, ich pomiaru i interpretacji do podjęcia decyzji biznesowych,
  * zdobycie umiejętności w zakresie tworzenia i zarządzania systemem KPI – baza wskaźników, raporty, analizy.

  ODBIORCY

  Przedsiębiorcy, kadra zarządzająca, analitycy, controllerzy oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie procesami, projektami.

  PROGRAM

  1. Wyniki w realizacji strategii firmy
  Planowanie strategiczne i operacyjne
  Idea MBO
  Miejsce i rola KPI
  Rodzaje KPI
  2. Metodyka wdrożenia KPI
  Kluczowe czynniki sukcesu organizacji
  Założenia wdrożenia systemu KPI
  Wykorzystanie KPI w podejmowaniu decyzji biznesowych
  Przygotowanie środowiska do wdrożenia KPI
  Połączenie miar aktywności z realizacją celów
  3. Przygotowanie do wdrożenia KPI
  Harmonogram wdrożenia systemu KPI
  Przygotowanie zespołu projektowego do wdrożenia KPI
  Koncepcja KPI w kulturze organizacyjnej
  4. Przygotowanie do pracy z systemem KPI
  Zidentyfikowanie krytycznych czynników sukcesu
  Zasady wyboru KPI na poziomie organizacji i zespołów, koncepcja bottom-up i top down
  Wybór głównych aktywności do pomiaru KPI
  Przygotowanie bazy mierników
  Stworzenie narzędzi do monitorowania wykonania
  Przygotowanie koncepcji systemu raportowania
  Przykłady mierników KPI
  Kontrola i działania korygujące w realizacji celów indywidualnych
  i zespołowych
  5. Case study – Monitoring i rozliczanie realizacji wskaźników

  PROWADZĄCY

  Tomasz Zdziarski
  Pełnomocnik Zarządu ds. Finansów i Controllingu w przedsiębiorstwie z branży budowlano-deweloperskiej. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania, finansów oraz controllingu. Ścieżkę zawodową rozpoczął od stanowisk asystenckich młodszego analityka, następnie samodzielnego analityka, głównego specjalisty, poprzez stanowiska controllera finansowego i controllera biznesowego, aż po stanowiska menedżerskie. Był odpowiedzialny m.in. za budowę i rozwój systemów controllingowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów.
  Przez ponad 5 lat zarządzał przedsiębiorstwem produkcyjnym.

  Posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio. W ramach Programu MBA opracował analizę
  i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa
  z sektora usług lotniskowych.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 590 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/