KPI Kluczowe Wskaźniki Efektywności – seminarium on-line

✅ 28 października 2022 r., godz. 9.00 – 16.00 ✍ CEL I ZAKRES Seminarium oparte jest o prezentację założeń i narzędzi służących do pomiaru efektywności realizowanych przedsięwzięć.Głównym celem są przede wszystkim:* zapoznanie się z tematyką skutecznego zarządzania zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym w formule MBO (Management by Objectives – zarządzanie przez cele),* zapoznanie…