fbpx

Tabele przestawne, raporty na podstawie kilku tabel… Power Query w MS Excel – kurs on-line

×

Tabele przestawne, raporty na podstawie kilku tabel… Power Query w MS Excel – kurs on-line

Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia


  19 czerwca 2024 r., godz. 8.00 – 14.45
  lub
  27 września 2024 r., godz. 8.00 – 14.45

  CEL I ZAKRES

  Celem naszego kursu jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących tabel przestawnych, tworzenia zestawień na podstawie kilku tabel, pobierania i przekształcania danych w Power Query w MS Excel.
  Jest on adresowany do osób, które:
  • przygotowują zestawienia,
  • otrzymują dane do przetworzenia, zastanawiają się jak je ustrukturyzować,
  • chcą poznać i pogłębić wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień automatyzacji poprzez Power Query w MS Excel.
  Sukcesywne omawianie nowych informacji będzie połączone z utrwalaniem wiedzy poprzez ćwiczenia powtarzające. Kurs ma mocno warsztatowy charakter, z nastawieniem na ćwiczenia.
  Wymagana wersja MS Excel: klasyczna wersja (nie Excel dla sieci Web), minimum Excel 2016.
  • Szkolenie odbywa się na komputerach PC.

  ODBIORCY

  Kurs jest przeznaczony dla osób o minimum średniozaawansowanym poziomie wiedzy dotyczącej MS Excel, które chcą poznać i pogłębić wiedzę na temat wybranych zagadnień dotyczących tabel przestawnych oraz Power Query. Znajomość makr/VBA nie jest wymagana.

  PROGRAM

  1. Tabela przestawna, wykres przestawny, fragmentator
  2. Układ raportu w rozbudowanych tabelach przestawnych
  3. Tabele a zakresy w MS Excel, fragmentatory
  4. Pobieranie i przekształcanie danych poprzez Power Query – wybrane możliwości
  5. Analiza zastosowanych kroków w języku M
  6. Dodawanie i przekształcanie kolumn w Power Query
  7. Kolumna niestandardowa
  8. Grupowanie danych, agregacja, ciekawe zastosowania
  9. Łączenie danych:
  a) z kilku tabel
  b) z innego pliku
  c) z całego folderu
  d) z pliku txt
  10. Tabela przestawna na podstawie połączonych danych
  PQ_TP_cwiczenia_wybor
  Wybrane_różne

  PROWADZĄCA

  Anna Barańska
  Ekspertka i pasjonatka MS Excel. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie związane z programem. Prowadzi szkolenia z nastawieniem na przekazywanie przydatnej wiedzy. W 2008 r. uzyskała Dyplom Innovatora. Wdrażała pomysły optymalizacyjne, tworzyła narzędzia, makra (VBA), skrypty, korzystała z ogromu możliwości MS Excel.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top