fbpx

Raportowanie danych – efektywna wizualizacja danych – szkolenie on-line

×

Raportowanie danych – efektywna wizualizacja danych – szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 690 zł + 23% VAT

Zamawiam i zobowiązuję się do dokonania przedpłaty.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

   26 września 2024 r., godz. 9.00 – 16.00

  CEL I ZAKRES

  Celem szkolenia jest prezentacja aktualnych trendów w zakresie efektywnych metod wizualizacji danych. Uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia związane z prezentacją danych oraz komunikacją wizualną. Dowiedzą się dzięki temu jak, oprócz doboru odpowiedniej metody, sprawić aby dane były czytelne, a informacja zarządcza możliwie najpełniejsza.
  Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowego projektowania informacji zarządczej, modelu danych, wyboru oraz dostosowaniu metody ich prezentacji dla odbiorcy. Uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania MS Excel w budowie zaawansowanych wykresów, w tym: wykresów kaskadowych, pociskowych, multiwykresów i wielu innych. Zostaną zapoznani również z innymi metodami prezentacji danych, takimi jak formatowanie warunkowe, raporty tabel przestawnych czy wykresy przebiegu w czasie. Omówiona zostanie także koncepcja dashboardu, czyli pulpitu menedżerskiego. Całość zwieńczy omówienie Międzynarodowych Standarów Komunikacji Biznesowej – International Business Communication Standards (IBCS®).
  Podczas szkolenia realizowane będą ćwiczenia bazujące na  MS Excel, a także wersje demonstracyjne dodatków do tego oprogramowania umożliwiających skuteczne wdrożenie zasad skutecznej wizualizacji danych.

  ODBIORCY

  Przedsiębiorcy, kadra zarządzająca, dyrektorzy finansowi, analitycy, controllerzy, główni i samodzielni księgowi oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie procesami, projektami.

  PROGRAM

  1. Wstęp do wizualizacji danych
  Czym jest wizualizacja danych i dlaczego jest taka ważna
  Specyfika ludzkiej percepcji obrazu i jej wpływ na skuteczność raportowania
  Najczęstsze błędy popełniane w ramach wizualizacji danych
  Kluczowe zasady wizualizacji danych, czyli jak nie dać się manipulacji danymi
  Trendy w „reporting design” – zasady, trafność, wizualizacja i skuteczność raportów
  2. Standardy wizualizacji danych
  Dobór odpowiedniego zakresu danych/informacji do budowy efektywnej informacji zarządczej
  Dobór odpowiedniej formy wizualizacji względem posiadanych danych
  International Business Communication Standards (IBCS®)
  3. Projektowanie wizualnej informacji zarządczej z wykorzystaniem MS Excel
  Wykresy standardowe:
  ➡ Dobór odpowiedniego rodzaju wykresy do prezentowanych danych
  ➡ Dostosowywanie i formatowanie wykresów
  ➡ Unikanie typowych błędów
  Tabele przestawne i wykresy przestawne:
  ➡ Wady i zalety tabel i wykresów przestawnych
  ➡  Wykorzystanie tabel i wykresów przestawnych w prezentacji danych
  ➡ Sparklines – wykresy przebiegu w czasie
  Pozostałe funkcjonalności MS Excel przydatne w wizualizacji informacji:
  ➡ Formatowanie warunkowe
  ➡ Wykorzystanie fragmentatorów i osi czasu
  Projektowanie dashboardu menedżerskiego:
  ➡ Pulpit menedżerski z wykorzystaniem tabel przestawnych
  4. Raporty w PowerPoint
  Skuteczne przenoszenie danych do prezentacji
  Szybkie generowanie slajdów w Excelu
  5. Narzędzia wspierające wizualizację danych ws standardów
  POBIERZ MATERIAŁY RAPORTOWANIE DANYCH…
  POBIERZ MATERIAŁY PO SZKOLENIU…
  MATERIAŁY_2_PO_SZKOLENIU…

  PROWADZĄCY

  Tomasz Zdziarski
  Pełnomocnik Zarządu ds. Finansów i Controllingu w przedsiębiorstwie z branży budowlano-deweloperskiej. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania, finansów oraz controllingu. Ścieżkę zawodową rozpoczął od stanowisk asystenckich młodszego analityka, następnie samodzielnego analityka, głównego specjalisty, poprzez stanowiska controllera finansowego i controllera biznesowego, aż po stanowiska menedżerskie. Był odpowiedzialny m.in. za budowę i rozwój systemów controllingowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów.
  Przez ponad 5 lat zarządzał przedsiębiorstwem produkcyjnym. Posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio. W ramach Programu MBA opracował analizę i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa z sektora usług lotniskowych.

  CENA

  Cena za 1 osobę:  690 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top